Kvalitet


Balkanwide Assistance posebnu pažnju posvećuje kvaliteti pruženih usluga, kao i zadovoljstvu klijenata. Organizacija koja se konstantno prilagođava i unapređuje, u skladu sa promjenama tržišta, kao i očekivanjima klijenata. Mi smo tim sastavljen od muškaraca i žena, sa različitim osobnim iskustvom, koji rade zajedno u cilju pružanja vrhunske usluge klijentima. Naše tehničke vještine, sposobnosti, energija i entuzijazam, brzo su nas predstavili kao odgovornu kompaniju.

Ključne stavke tehničke asistencije

Domen Indikatori Tehnička asistencija
Odgovaranje na telefon Kvalitet usluge <20 sekundi
Vođenje slučaja Otvaranje novog slučaja i lociranje klijenta ~2-3 minuta
Vođenje slučaja Potvrda o dobijanju novog slučaja <30 minuta
Usluga partnera Vrijeme aktiviranja partnera <5 minuta
Usluga partnera Prosečno vrijeme dolaska partnera <45 minuta
Usluga partnera Procenat popravki na licu mesta ~40%
Usluga partnera Dostupnost partnera 24/7/365 dana
Usluga partnera Vrijeme dobijanja tehničkog izvještaja <90 minuta
Kvalitet usluge Odgovori na žalbe <48 hKljučne stavke medicinske asistencije

Domen Indikatori Medicinska asistencija
Odgovaranje na telefon Kvalitet usluge <20 sekundi
Vođenje slučaja Otvaranje novog slučaja i lociranje klijenta ~2-3 minuta
Vođenje slučaja Potvrda o dobijanju novog slučaja <30 minuta
Usluga partnera Vrijeme aktiviranja doktora <5 minuta
Usluga partnera Prosečno vrijeme dolaska doktora <45 minuta
Usluga partnera Dostupnost doktora 24/7/365 dana
Usluga partnera Vrijeme dobijanja medicinskog izvještaja <120 minuta
Kvalitet usluge Odgovori na žalbe <48 h

Naš cilj: uvijek ići naprijed.
Neovisno da li putujete, ili vam je potrebna svakodnevna pomoć, više niste prepušteni sami sebi jer asistencija brine o vama.
Od popravke na licu mjesta, do povratka kući.

Asistencija je pomoć, biti prisutan

Misija Balkanwide Assistance je da vam pruži pomoć na teritoriji bivše Jugoslavije i Albanije tokom cijele godine, 7 dana tjedno, 24 sata u toku dana.

O nama

Balkanwide Assistance je osnovan 2004.

Naš posao je da saslušamo naše klijente kako bi im pomogli na najbolji mogući način.
Naša obaveza je pružiti pomoć u što kraćem roku na teritoriji cijele bivše Jugoslavije i Albanije.
Naš tim je formiran i obučen da reagira brzo i na odgovarajući način.
Zaposleni u Balkanwide Assistance znaju upravljati, kako izvanrednim situacijama, tako i periodima intenzivne aktivnosti.
U našem poslu oslanjamo se na mrežu suradnika profesionalaca.
Mi znamo da je svaka osoba jedinstvena i svaka situacija različita.
Mi smo uvijek tu kada smo potrebni klijentima.
Naša energija, naš entuzijazam i poštovanje obaveza, brzo su nas predstavili kao odgovornu kompaniju.

Balkanwide Assistance je na raspolaganju 24/24, 7/7, 365 dana u godini.