Kvalitet


Balkanwide Assistance posebnu pažnju posvećuje kvalitetu pruženih usluga, kao i zadovoljstvu klijenata. Organizacija koja se konstantno prilagođava i unapređuje, u skladu sa promenama tržišta, kao i u očekivanjima klijenata. Mi smo tim sastavljen od muškaraca i žena, sa različitim ličnim iskustvom, koji rade zajedno u cilju pružanja vrhunske usluge klijentima. Naše tehničke veštine, sposobnosti, energija i entuzijazam, brzo su nas predstavili kao odgovornu kompaniju.

Ključne stavke tehničke asistencije

Domen Indikatori Tehnička asistencija
Odgovaranje na telefon Kvalitet usluge <20 sekundi
Vođenje slučaja Otvaranje novog slučaja i lociranje klijenta ~2-3 minuta
Vođenje slučaja Potvrda o dobijanju novog slučaja <30 minuta
Usluga partnera Vreme aktiviranja partnera <5 minuta
Usluga partnera Prosečno vreme dolaska partnera <45 minuta
Usluga partnera Procenat popravki na licu mesta ~40%
Usluga partnera Dostupnost partnera 24/7/365 dana
Usluga partnera Vreme dobijanja tehničkog izveštaja <90 minuta
Kvalitet usluge Odgovori na žalbe <48 hKljučne stavke medicinske asistencije

Domen Indikatori Medicinska asistencija
Odgovaranje na telefon Kvalitet usluge <20 sekundi
Vođenje slučaja Otvaranje novog slučaja i lociranje klijenta ~2-3 minuta
Vođenje slučaja Potvrda o dobijanju novog slučaja <30 minuta
Usluga partnera Vreme aktiviranja doktora <5 minuta
Usluga partnera Prosečno vreme dolaska doktora <45 minuta
Usluga partnera Dostupnost doktora 24/7/365 dana
Usluga partnera Vreme dobijanja medicinskog izveštaja <120 minuta
Kvalitet usluge Odgovori na žalbe <48 h

Naš cilj: uvek ići napred.
Neovisno da li ste na putu, ili vam je potrebna svakodnevna pomoć, više niste prepušteni sami sebi jer asistencija brine o vama.
Od popravke na licu mesta, do povratka kući.

Asistencija je pomoć, biti prisutan

Misija Balkanwide Assistance je da vam pruži pomoć na teritoriji Slovenije , Hrvatske , Bosne i Hercegovine , Srbije i Kosova , Crne Gore , Makedonije i Albanije tokom cele godine 7 dana u nedelji, 24 časa/24, 365 dana.

O nama

Balkanwide Assistance je osnovan 2004.

Naš posao je da saslušamo naše klijente kako bi im pomogli na najbolji mogući način.
Naša obaveza je da pružimo pomoć u što kraćem roku na celoj terioriji bivše Jugoslavije i Albanije.
Naš tim je formiran i obučen da reaguje brzo i na odgovarajući način.
Zaposleni u Balkanwide Assistance znaju da upravljaju, kako vanrednim situacijama, tako i periodima intenzivne aktivnosti.
U našem poslu oslanjamo se na mrežu saradnika profesionalaca.
Mi znamo da je svaka osoba jedinstvena i svaka situacija različita.
Mi smo uvek tu kada smo potrebni klijentima.
Naša energija, naš entuzijazam i poštovanje obaveza, brzo su nas predstavili kao odgovornu kompaniju.

Balkanwide Assistance je na raspolaganju 24/24, 7/7, 365 dana u godini